29/9/13

LINGUA GALAICA...

Sen comentas no meu carón ainda afóguense os peixes fora...

[*Linguas e ourellas cocidas ou esco(lh)idas] bd
*Sinónimos invernantes da prosa raiana: palabras, excepto

23/9/13

¿Dónde andarás?...En la Luna, en una...[de fin de boedromion, de vendimia llena, como la luna]


Conto sen Aleivoso e Noituno:
Cantiga sen nocturnidade nin aleivosia.
Lúa de lonxedade
Ás  veces trágame a luz como á vagalume.
Ás  veces que a luz pódeme
e póñome unhas lentes escuras pra non vela
noite terrible tralas voltas ao redor das
farolas sobre as que parvo estrélome
e precipítome a un tenebroso e luxado chan. d:D´

Cuento sin Alevoso y Nocturno:
Canto sin nocturnidad ni alevosía
Luna de distancia
Hay veces que me traga la luz como a la luciérnaga.
Hay veces que la luz me puede
y me pongo unas gafas oscuras para no verla
noche terrible tras las vueltas alrededor de
las farolas sobre las que parvo me estrello
y me precipito a un tenebroso y sucio suelo. d:D´


...Por mi parte los comentarios están cerrados, nada qué contar ni decir...

Eso


Música: De Usuahia a la Quiaca; G. Santaolalla: Diarios de motocicleta.