21/4/14

Un día cualquiera...
Triana: Cae fina la lluvia


Falan entre elas cruxindo e coma se colidiran deixan parolas que lévallas o vento; pronto virán e é foncho estar eiquí que tudo fina e derrétese o sorriso pois asinha un ano máis quentará ista contorna. Un día calquera destes percórroche dun extremo a outro, por entre os teus peitos e remato por Somoserra nas túas saias. Dáme tempo e entrégoche cas minhas pegadas a companha que necesitas e eu a soidade que preciso. 
Entón, xa chove?Bricd
Hablan entre ellas crujiendo y como si chocaran dejan palabras que se las lleva el viento; pronto vendrán y es fatuo estar aquí que todo acaba y se derrite la sonrisa pues pronto un año más calentará este entorno. Un día cualquiera de estos te recorro de un extremo a otro, por entre tus pechos y finalizo por Somosierra en tus faldas. Dame tiempo y te entrego con mis pasos la compañía que necesitas  y yo la soledad que preciso.


The Beatles: A day in the life

10/4/14

El río que nos lleva... A paso de tartaruga: Madurecen as seituras [Otro viaje alrededor de lo infinito: conociendo lo inobservable de este pequeño universo]Cat Stevens - Father and son


...E sen voar preciso hoxe regresei desa banda inobservábel do universo; enxendro inmenso que descendendo doutro diríxese cara a un novo en infinito tempo, construíndo o espazo en cada paso. Na quietude da expansión, a fume de carozo, desenvólvense as estrelas que aínda que non vemos ofrecen luz eternal.
Hai quens atópanse  viaxando entre istas e dende fai días exploran por amplos carreiros envoaxados de plasmas protoxenios. 
O da pucha ao outro acompana. Hoxe dobra a idade xusta o maior ao pequeno e un par de panos anodados a catro carapucheiras por escafandros. O de idade pola metade é agora quen leva da man a quen lle ensinou ás preseiras por entre vales encaixonados e vellos esquilmos arredondados de aldeias adentradas e vieiros sábregos das praias atlánticas. Sen fixar as miradas comprenden a súa viaxe a ningures e predecen primaveiras longas sen apeadoiros nin estacións.  
Veño de coñecer o inobservábel dun dos universos das súas mans coa paixón que supón a compaixón compartillada do efémera que é a existencia ante o inmutábel antecedente e as súas futuras seconzas que cercánnos.  Que dous prefiren un periplo en dorna ou gamela carrúa con turbopeltres pois só eles iniciárono dende a preseira da Seara Nova daquel río onde partiron compartindo vida e equipo - e tamén borullo? -  desaugaron ao mar de Samil e abríronse máis aló das Cíes de *Orión na mellor singradura que non precisa de luces nin de vitelas.d:|´

...Y sin volar preciso hoy he regresado de ese lado inobservable del universo; engendro inmenso que descendiendo de otro se dirige hacia uno nuevo en infinito tiempo, construyendo el espacio a cada paso. En la calma de la expansión, a toda prisa,  se desarrollan las estrellas que aunque no vemos ofrecen luz eterna
Hay quienes se encuentran viajando entre éstas y desde hace días exploran por amplios caminos empolvados de plasmas primigenios
El de boina al otro acompaña. 
Hoy dobla la edad justa el mayor al pequeño y un par de pañuelos anudados a cuatro esquinas por escafandras.
El de edad por la mitad es ahora quien conduce de la mano a quien le enseñó a correr por entre valles encajonados y  viejas montañas redondeadas de aldeas interiores y veredas arenosas de las playas atlánticas. Sin fijar las miradas comprenden su viaje a ninguna parte y predicen primaveras largas sin apeaderos ni estaciones. 
Vengo de conocer lo inobservable de uno de los universos de sus manos con la pasión que supone la compasión compartida de lo efímera que es la existencia ante lo eterno antecedente y sus futuras secuencias que nos envuelven  Que dos prefieren un periplo en gamela despaciosa con turborremos pues sólo ellos lo iniciaron desde la presa de la Seara Nova de aquel río donde partieron compartiendo vida y equipo desembocaron al mar de Samil y se abrieron más allá de la Cíes de *Orión en la mejor singladura que no precisa de luces ni de víveres.d:|´

*Orión se puede ver por las noches hasta mediados de Abril en nuestro hemisferio y  durante el invierno y antes del amanecer desde agosto, septiembre, octubre y noviembre; rozando la constelación del tauro. Con gigantes rojas que revolucionan su espacio en crecientes nacimientos y destellos estelares complejos.
Y os echaré de menos, que de forma inimaginable era hoy cuando hablábamos siempre, a once días de mi llegada.

2/4/14

También la lluvia.......................[ Paradoxas salvaxes do impredecibel: E a auga, pra cando? ]

AC/DC - Hells Bells


O fin...d:)´
Deixoume un pouco intranquilo e, agora que a escribo, por fin chéganos. Crin que estaba retida nalgunha alfándega pois con tanto envorco de políticas intolerantes poidera ser que, agora máis que nunca, empréndana ca auga privatizándoa completamente e dicindo que será moito millor e sempre polo ben do pobo; cal, o llano ou o rico. Onde vai parar.
Uns cantos cumulonimbos máis adiante e cando a seca apreséntese seguramente monopolizarán os seus secos efectos de po e deserto. O importante, pra eles, é facer caixa co de tudos pra os seus propios petos.
E a curiosidade precédeme e antóxame impurrida e parveira que su fora vaidosa xa a houbira deixado atrás, atrasada e non por diante.
Fuala...Pra cando esto sigue?...En lengua castellana
Cóntamo coma un reflexo, de esguello, comedidamente fuxidío e voarei  a ise ángulo...
Fai  tempo disto, agora revolvo preguntándoo novamente. Bricd


Xuntanza dos que fan augas...